termowizja wadliwej izolacji płyty balkonowej
Zdjęcie wykonane od wewnątrz. Widoczny znaczny spadek temperatury na ścianie szczytowej z powodu wadliwej izolacji płyty balkonowej. Niskie temperatury zewnętrzne mogą powodować kondensację wilgoci.

Badania termowizyjne w budownictwie

 

Głównym celem budownictwa mieszkaniowego czy przemysłowego jest izolacja człowieka lub procesów technologicznych od wpływów środowiska zewnętrznego. Szczególnie znaczące jest ograniczenie przepływu ciepła pomiędzy środowiskiem wewnętrznym budowli, a środowiskiem zewnętrznym.

 

 

 

Ze względu na  zapewnienie komfortu cieplnego użytkowników budowli nasza strefa klimatyczna charakteryzuje się koniecznością utrzymywania przez większą część roku w pomieszczeniach temperatury wyższej niż temperatura zewnętrzna, a także wydłużającymi się okresami utrzymywania w tych pomieszczeniach temperatury niższej niż temperatura otoczenia zewnętrznego.

 

Stosowane od dziesięcioleci technologie w budownictwie nie przywiązywały szczególnej uwagi do właściwości izolacyjnych stosowanych materiałów. Wzrost cen energii, rosnące koszty eksploatacji budynków oraz chęć ochrony środowiska wymusiły opracowanie materiałów budowlanych lepszej jakości  oraz nowych technologii ich stosowania. Zmiany te pozwalają w znaczący sposób ograniczać straty ciepła w nowych budynkach jak i w tych które powstały przy udziale starszych technologii.

 

 

 

wadliwa izolacja cieplna instalacji doprowadzającej czynnik grzewczy do mieszkania
Wadliwa izolacja cieplna instalacji doprowadzającej czynnik grzewczy do mieszkania. Część ciepła tracona jest na korytarzu przez cały sezon grzewczy. W sezonie letnim tutaj tracone jest ciepło, które zawarte jest w ciepłej wodzie użytkowej.

Do niedawna przedmiotem oceny wybudowanego bądź wyremontowanego obiektu było sprawdzenie zgodności wykonanych prac z projektem, obmiar obiektu, czy też jego ocena pod względem estetyki. Własności eksploatacyjne takiego obiektu ujawniają się natomiast po kilkuletnim okresie użytkowania. Po pewnym okresie użytkowania może również ujawnić się wpływ budynku/mieszkania na zdrowie mieszkańców co niezwykle rzadko wiązane jest z miejscem zamieszkania.

 

Obecnie dysponujemy możliwościami diagnostyki konstrukcji budowlanych z zastosowaniem technologii obserwacji w podczerwieni. Technologia ta umożliwia ocenę jakości zastosowanych materiałów, prawidłowości zastosowanych rozwiązań konstrukcyjnych oraz ocenę jakości wykonania prac budowlanych także w miejscach, które są niedostępne lub też całkowicie niewidoczne po zakończeniu inwestycji. Zazwyczaj te właśnie miejsca, w każdej budowli mają znaczący udział w kosztach eksploatacji związanych z jej ogrzewaniem lub chłodzeniem.

 

Wdrożenie obowiązku certyfikacji energetycznej budynków i lokali nakłada na państwa członkowskie Unii Europejskiej racjonalizowanie zużycia energii w sektorze mieszkaniowym i usługowym. Obowiązek ten wykreuje w kraju nową jakość, jaką jest koszt eksploatacji nieruchomości, podobnie jak przed laty kryzys paliwowy wykreował popyt na pojazdy o niskim zużyciu paliwa.

 

 

 

Nieprawidłowo wykonana izolacja pionowa fundamentu
Nieprawidłowo wykonana izolacja pionowa fundamentu spowodowała zawilgocenie w piwnicy, które na skutek zjawiska podciągania kapilarnego powoduje wzrost wilgotności ścian sięgające coraz wyżej.

 

Termowizja umożliwia:

 • wykrywanie miejsc w przegrodach budowlanych charakteryzujących się stratami ciepła,
 • dokumentowanie uszkodzeń, napraw, prac izolacyjnych,
 • badania instalacji grzewczych, kotłowni i węzłów cieplnych pod kątem strat ciepła,
 • ocena poprawności  montażu stolarki okiennej i drzwiowej,
 • wykrycie nieszczelności oraz wad instalacji wodnych w ścianach, podłogach, pod ziemią,
 • lokalizację przebiegu instalacji wodnych zakrytych, wbudowanych w przegrody,
 • ocenę instalacji kominowych,
 • lokalizację miejsc o zwiększonej wilgotności generujących ryzyko powstawania grzybów i pleśni
 • znaczący wzrost jakości okresowych przeglądów technicznych nieruchomości,
 • diagnostykę przeciążeń w instalacjach elektrycznych,
 • poznanie stanu technicznego nieruchomości przed jej nabyciem.

 

 

Zalety badań termowizyjnych w budownictwie:

 1. dają natychmiastowy wynik,
 2. są badaniami nieniszczącymi,
 3. pozwalają na znacznie wcześniejsze diagnozowanie zagrożeń niż będą one zauważalne w świetle widzialnym – wilgoć, zagrzybienie,
 4. umożliwiają udokumentowanie stanu technicznego budowli ze szczegółami dotychczas nieosiągalnymi.

 

W celu określenia ceny usługi wykonania zdjęć termowizyjnych niezbędny jest kontakt mailowy lub telefoniczny. Lokalizacja obiektu, jego dostępność, dokumentacja techniczna, a także zakres prac termowizyjnych, sposób opracowania zdjęć oraz ewentualna wizja lokalna, są niezbędnymi elementami do sporządzenia wyceny.

© Copyrights by Pracownia Pomiarów Energetycznych i Termowizyjnych - Krzysztof Kruszewski - All rights reserved! System: DreamCMS