Przykłady - wady budowlane

 

fot.1

wadliwa izolacja płyty balkonu 

Fragment ściany szczytowej - widok od wewnątrz. Widoczny znaczny spadek temperatury spowodowany został wadliwą izolacją płyty balkonowej, która znajduje się po zewnętrznej stronie przegrody. Różnica temperatur między najzimniejszym fragmentem, a temperaturą powietrza w pomieszczeniu wynosi 8°C. Na zdjęciu wizyjnym obok, brak symptomów przechładzania przegrody w tym miejscu. Margines temperatury jaki dzieli najzimniejszy fragment przegrody od temperatury kondensacji pary wodnej wynosi 3°C i dotyczy to kondensacji na powierzchni przegrody. Temperatura przegrody maleje w kierunku zewnętrznym, w związku z tym mogą zaistnieć warunki kondensacji pary wodnej pod powierzchnią przegrody, a to stwarza mikroklimat do rozwoju grzybów i pleśni.

 fot.2

 

Nieprawidłowo wykonana izolacja pionowa fundamentu powoduje zawilgacanie przegród w piwnicy. Na zdjęciu wizyjnym brak jeszcze objawów problemu. Na tym etapie rozwoju zawilgocenia wystarczy poprawienie izolacji. Zaniedbanie powstałego problemu będzie skutkowało znacznie wyższymi nakładami pracy oraz kosztami. Sytuacja taka grozi powstaniem zagrzybienia budynku.

fot.3

zawilgocenie narożnika piwnicy spowodowane niewłaściwą izolacją zewnętrzną 

Wada izolacji zewnętrznej piwnicy, utrudniona wentylacja spowodowała zawilgocenie naroża oraz powstanie zagrzybienia. Powierzchniowo ściany zostały oczyszczone z zarodników grzybów oraz wysuszone powierzchniowo. Zdjęcie termowizyjne pozwala na stwierdzenie temperatury znacznie niższej niż temperatura kondensacji pary wodnej, co oznacza, że kondensacja może zachodzić pod powierzchnią, a wilgoć jest dostarczana z zewnątrz poprzez kapilarne podciąganie. Malowanie powierzchniowo wysuszonej ściany pogarsza sytuację.

 

fot.4

brak izolacji przewodów c.o. w przestrzeni korytarza doprowadzające czynnik grzewczy od skrzynki rozdzielczej do mieszkania 

Wadliwa izolacja cieplna instalacji doporowadzającej czynnik grzewczy do mieszkania ze skrzynki rozdzielczej znajdującej się w korytarzu. Część ciepła tracona jest na korytarzu przez cały sezon grzewczy. W sezonie letnim tutaj również tracone jest ciepło, które zawarte jest w ciepłej wodzie użytkowej. Właściciel mieszkania płaci za ogrzewanie korytarza. Maksymalna temperatura posadzki przekraczała 30°C.

Taki sposób "rozprowadzania" ciepła rodzi inne problemy, które dotyczą:

  1. emisji substancji szkodliwych przez materiały nieprzystosowane do takich temperatur (wykładziny, kleje), szczególnie szkodliwych dla dzieci, które często przebywają na podłodze i narażone są na ich wdychanie,,
  2. odkształcania materiałów podłóg nieprzystosowanych do eksploatacji w takich warunkach.

 fot. 5

nieciągłość izolacji w przestrzeni nadokiennej 

Patrząc nieuzbrojonym okiem, ocieplenie wykonane jest estetycznie, co podświadomie rozumiemy - prawidłowo. Niestety, technologia weryfikuje stereotypy. Wadliwie wykonana izolacja na długości kilku metrów. Tak zdiagnozowana wada może być podstawą do zakwestionowania poprawności jej wykonania.

 fot.6

brak izolacji płyt balkonowych  

Płyty balkonowe jako radiatory ciepła. Niewątpliwie powodują znaczne straty ciepła oraz przyczyniają się do zawilgacania przegród wodą pochodzącą z topniejącego śniegu tuż przy ścianach. Woda z topniejącego śniegu wnika pod ocieplenie oraz w głąb stropu, gdzie w połączeniu z ciepłem z mieszkań tworzy warunki do rozwoju grzybów i pleśni.

fot. 7

nieskuteczna izolacji czół stropów, zbyt cienka warstwa izolacji przegród 

"Gołym" okiem niewidoczna jakość wykonania ocieplenia budynku. Ciepło tracone jest przez złą izolację stropów. Od strony wewnątrznej może powodować sytuacje jak na fot.8.

fot.8

zbyt duża wilgotność powietrza wewnętrznego jest przyczyną powstawania grzybów 

Zła izolacja zewnętrzna oraz zbyt wysoka wilgotność wewnątrz pomieszczeń skutkuje powstawaniem kolonii grzybów i pleśni. Zjawisko mające bardzo niekorzystny wpływ na zdrowie mieszkańców.

fot.9

nieskuteczna izolacja 

 Kolejny przykład weryfikacji jakości wykonania prac izolacyjnych. Może być inaczej - fot. 10

fot.10

 poprawnie wykonane ocieplenie 

Możliwe jest prawidłowe wykonaie izolacji.

fot.11

 wadliwie zainstalowane okno, przestrzeń w prawym narożniku pomiędzy ościeżą i ościeżnicą nie została dokładnie wypełniona

Nieprawidłowo oprawione okno jest przyczyną strat ciepła oraz zagrożeniem kondensacji pary wodnej.

fot.12

 straty energii na przejściu rury z gorącą wodą c.o. przez ścianę 

Niewidoczne straty ciepła "gołym" okiem. Rurociąg zasilający układ centralnego ogrzewania nieskutecznie zaizolowany, temperatura na powierzchni izolacji przekracza 40°C. Brak również izolacji przy przejściu rurociągu przez przegrodę będącą znakomitym odbiornikiem ciepła.

fot.13

 

Nieizolowane zawory są jak grzałki działające przez cały rok, ich temperatura może osiągać 70°C. Poniżej zaworów nieizolowana rura z gorącą wodą.

fot. 14

okno zespolone rozszczelnione z powodu przenoszonych naprężeń 

Wada szyby zespolonej. Nastąpiło rozszczelnienie szyby. Jedną z przyczyn w tym przypadku mogą być przenoszone naprężenia. Przestrzeń międzyszybowa straciła własności izolacyjne. Występujące naprężenia mogą spowodować pęknięcie szyby.

© Copyrights by Pracownia Pomiarów Energetycznych i Termowizyjnych - Krzysztof Kruszewski - All rights reserved! System: DreamCMS