Świadectwa Energetyczne

 

Charakterystyka energetyczna budynku określona w świadectwie energetycznym jest to zbiór danych i wskaźników energetycznych budynku dotyczących obliczeniowego zapotrzebowania budynku na energię na cele centralnego ogrzewania, ciepłej wody, wentylacji i klimatyzacji, a w przypadku budynku użyteczności publicznej także oświetlenia.

 

Wdrożenie obowiązku certyfikacji energetycznej budynków i lokali nakłada na państwa członkowskie Dyrektywa 2002/91/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków. Powyższa Dyrektywa ma na celu racjonalizowanie zużycia energii w sektorze mieszkaniowym i usługowym, którego główną część stanowią budynki. Nowe rozwiązania mają zmotywować deweloperów oraz obecnych właścicieli budynków i mieszkań do działań mających na celu oszczędność zużywanej energii.

 

 

Obserwując rynek cen nośników energetycznych nietrudno zauważyć stałą tendencję wzrostu cen energii pod różnymi postaciami, które w sposób jednoznaczny rzutują na koszty eksploatacji budynków. Jest kwestią niedługiego czasu, że ta prawidłowość zostanie zauważona na rynku nieruchomości i reakcją na wzrost cen energii będzie spadek cen nieruchomości, które w trakcie eksploatacji zużywają zbyt dużo energii. Wprowadzenie konieczności posiadania certyfikatów jest wyznacznikiem jakości nieruchomości lub inaczej wysokości kosztów jej użytkowania. W miarę upowszechniania się tego dokumentu, „jakość energetyczna” nieruchomości stanie się kolejnym ważnym parametrem branym pod uwagę w obrocie nieruchomościami obok ich lokalizacji, powierzchni czy też estetyki.

 

Posiadając uprawnienia do sporządzania świadectw energetycznych wydane przez Ministerstwo Infrastruktury  proponuję usługi w tym zakresie, a także ich rozszerzenie o doradztwo energetyczne.

 

© Copyrights by Pracownia Pomiarów Energetycznych i Termowizyjnych - Krzysztof Kruszewski - All rights reserved! System: DreamCMS