Usługi termowizyjne Warszawa

Oszczędność w skali całego roku, poprawa ogólnych warunków technicznych, optymalizacja procesów przemysłowych — możesz osiągnąć to wszystko, jeśli zdecydujesz się na usługi termowizyjne. Świadczymy je na terenie Warszawy i okolicznych miejscowości. Nasza oferta obejmuje:

  • badania termowizyjne w budownictwie – umożliwiają m.in. wykrywanie wad izolacji przegród budowlanych, wykrywanie obszarów kondensacji pary wodnej, wykrywanie miejsc o podwyższonej wilgotności oraz kontrolę przebiegu instalacji ogrzewania podłogowego;
  • badania termowizyjne w przemyśle – badamy m.in. izolacyjność rurociągów, kotłów, reaktorów spalin, kontrolujemy izolacyjność komór chłodniczych, pracę silników, przekładni, sprężarek, pomp i łożysk;
  • termografię dynamiczną – polega na rejestracji zmiany rozkładu pola temperatur w funkcji czasu. Mówiąc inaczej, nagrywany jest film w podczerwieni badanego obiektu, który poddawany jest analizie matematycznej z użyciem specjalistycznego oprogramowania. Metoda ta pozwala na ujawnieniu różnych własności badanego obiektu/zjawiska, które nie są możliwe do uzyskania poprzez analizę statycznych zdjęć termowizyjnych.

Wykonujemy również świadectwa charakterystyki energetycznej, czyli dokumeny, które określają zapotrzebowanie na energię potrzebną do zaspokojenia potrzeb energetycznych związanych z użytkowaniem danego budynku.

Doradztwo techniczne

Większość decyzji o ociepleniu budynku podejmowane jest bez uprzedniego diagnozowania termowizyjnego rodzaju wad oraz miejsc ich występowania. Zazwyczaj inwestor zleca firmie budowlanej wykonanie ocieplenia, w którym głównym kryterium wyboru jest cena, co najczęściej oznacza najcieńszą warstwę izolacji. Nikt, ani wykonawca, ani inwestor nie podejmuje trudu rozważenia rodzaju zastosowanych materiałów, przeznaczenia pomieszczeń w budynku, do optymalnego rozwiązania problemu. Efekty ocieplenia po jego wykonaniu nie są w żaden sposób weryfikowane, a jedynym kryterium akceptacji jest estetyka wykonania.

Nieocenionym narzędziem do diagnozowania stanu konstrukcji budowlanej przed ociepleniem oraz oceny jakości i efektywności wykonania ocieplenia jest fotografia w podczerwieni. Wykrycie wad konstrukcji jest pierwszym krokiem do ich usunięcia. Wady nie zawsze wynikają ze złej izolacyjności przegrody, ale wielu innych czynników, które w efekcie manifestują się lokalnymi dużymi stratami energii. Badania termowizyjne pozwalają na dokładną lokalizację miejsc, którym należy poświęcić szczególną uwagę.

W celu zastosowania odpowiedniego rozwiązania należy wziąć pod uwagę szereg czynników związanych z:

  • konfiguracją przegrody,
  • materiałami wbudowanymi w konstrukcję,
  • stanem zawilgocenia,
  • przeznaczeniem pomieszczeń,
  • lokalizacją budynku,
  • lokalizacją pomieszczeń w budynku.

Mając wymieniona wiedzę, wyniki badań termowizyjnych oraz korzystając z nowoczesnych metod numerycznych, można dla każdego rodzaju konstrukcji znaleźć optymalne rozwiązanie rodzaju zastosowanego ocieplenia, jego grubości i konfiguracji.