Termowizja Warszawa

  • wykrywanie wad izolacji przegród budowlanych i wykrywanie wad instalacji stolarki budowlanej
  • wykrywanie obszarów kondensacji pary wodnej oraz miejsc o podwyższonej wilgotności powodujących rozwój grzybów i pleśni
  • kontrola przebiegu instalacji ogrzewania podłogowego
  • kontrola instalacji elektrycznych i rozdzielni NN pod kątem przeciążeń i przegrzewów instalacji
  • energetyka cieplna pod kątem izolacyjności rurociągów, kotłów, reaktorów spalin
  • chłodnictwo – kontrola izolacyjności komór chłodniczych
  • elektroenergetyka – wykrywanie zagrożeń pożarowych związanych z lokalnymi wzrostami temperatur w instalacjach i rozdzielnicach NN i WN
  • monitorowanie pracy silników, przekładni, sprężarek, pomp, łożysk
  • kontrola przebiegu procesów technologicznych

Termografia
dynamiczna

Polega na rejestracji zmiany rozkładu pola temperatur w funkcji czasu. Mówiąc inaczej, nagrywany jest film w podczerwieni badanego obiektu, który poddawany jest analizie matematycznej z użyciem specjalistycznego oprogramowania. Metoda ta pozwala na ujawnieniu różnych własności badanego obiektu/zjawiska, które nie są możliwe do uzyskania poprzez analizę statycznych zdjęć termowizyjnych.

Pomiary termowizyjne Warszawa

Czy pomiary termowizyjne mają ścisły związek ze zdrowiem? Niewątpliwym jest związek między stanem zdrowia a środowiskiem, w jakim żyjemy. W związku z tym wystrzegamy się między innymi zapylenia, hałasu, promieniowania, niezdrowej żywności, szkodliwej atmosfery itd.

Rozwój nauki, a w szczególności biologii w ostatnich latach pozwolił dokładniej rozpoznać środowisko, w jakim funkcjonuje człowiek. Z badań tych wynikło, że w jego otoczeniu żyje wiele tysięcy organizmów, które są niewidoczne gołym okiem. Organizmami tymi są grzyby domowe oraz pleśnie. Współżycie z tymi organizmami zostało zaburzone przez człowieka poprzez stworzenie grzybom warunków do rozwoju, na skalę która zagraża człowiekowi.

Głównym źródłem wilgoci jest aktywność człowieka powodująca emisję wilgoci w znacznych czasami ilościach. Odpowiednio wczesne przeprowadzenie pomiarów termowizyjnych budynku czy mieszkania ujawni, jeśli takie istnieją, obszary o podwyższonej wilgotności, które mogą stać się ogniskami grzybów i pleśni.

Telefon

+48 503 190 717

E-mail

poczta@termowizja.warszawa.pl