PRACOWNIA POMIARÓW ENERGETYCZNYCH
I TERMOWIZYJNYCH

Badania termowizyjne
w budownictwie

Badania termowizyjne
w przemyśle

Termografia
dynamiczna

O firmie

15-letnie doświadczenie w działalności związanej z badaniami termowizyjnymi. Wykonanych około 1200 pomiarów obiektów:

 • lokali mieszkalnych,
 • lokali usługowych,
 • domów jednorodzinnych
 • zakładów przemysłowych,
 • elektrowni i elektrociepłowni na terenie Polski.

Kwalifikacje:

 • studia podyplomowe w zakresie sporządzania Świadectw Charakterystyki Energetycznej budynków
 • studia podyplomowe (Politechnika Łódzka) o tematyce „Termografia w podczerwieni”
 • uprawnienia międzynarodowe do wykonywania pomiarów w podczerwieni nadane przez: Infrared Training Center. Leve1, Level 2

Badania termowizyjne
w budownictwie

 • wykrywanie wad izolacji przegród budowlanych i wykrywanie wad instalacji stolarki budowlanej
 • wykrywanie obszarów kondensacji pary wodnej oraz miejsc o podwyższonej wilgotności powodujących rozwój grzybów i pleśni
 • kontrola przebiegu instalacji ogrzewania podłogowego
 • kontrola instalacji elektrycznych i rozdzielni NN pod kątem przeciążeń i przegrzewów instalacji

Badania termowizyjne
w przemyśle

 • energetyka cieplna pod kątem izolacyjności rurociągów, kotłów, reaktorów spalin
 • chłodnictwo – kontrola izolacyjności komór chłodniczych
 • elektroenergetyka – wykrywanie zagrożeń pożarowych związanych z lokalnymi wzrostami temperatur w instalacjach i rozdzielnicach NN i WN
 • monitorowanie pracy silników, przekładni, sprężarek, pomp, łożysk
 • kontrola przebiegu procesów technologicznych

Termografia
dynamiczna

Polega na rejestracji zmiany rozkładu pola temperatur w funkcji czasu. Mówiąc inaczej, nagrywany jest film w podczerwieni badanego obiektu, który poddawany jest analizie matematycznej z użyciem specjalistycznego oprogramowania. Metoda ta pozwala na ujawnieniu różnych własności badanego obiektu/zjawiska, które nie są możliwe do uzyskania poprzez analizę statycznych zdjęć termowizyjnych.

Kontakt

PRACOWNIA POMIARÓW ENERGETYCZNYCH
I TERMOWIZYJNYCH KRZYSZTOF KRUSZEWSKI

E-mail

poczta@termowizja.warszawa.pl

Telefon

+48 503 190 717