Badania termowizyjne w budownictwie Warszawa

Nasza oferta obejmuje badania termowizyjne w budownictwie, przeprowadzane w Warszawie oraz okolicach.

Głównym celem budownictwa mieszkaniowego jest izolacja człowieka od wpływów środowiska zewnętrznego. Szczególnie znaczące jest ograniczenie przepływu ciepła pomiędzy środowiskiem wewnętrznym budowli, a środowiskiem zewnętrznym. Ze względu na zapewnienie komfortu cieplnego użytkowników budowli nasza strefa klimatyczna charakteryzuje się koniecznością: utrzymywania przez większą część roku w pomieszczeniach temperatury wyższej niż temperatura zewnętrzna, a także wydłużającymi się okresami utrzymywania w tych pomieszczeniach temperatury niższej niż temperatura otoczenia zewnętrznego.

Do niedawna przedmiotem oceny wybudowanego bądź wyremontowanego obiektu było sprawdzenie zgodności wykonanych prac z projektem, obmiar obiektu, czy też jego ocena pod względem estetyki. Obecnie dysponujemy możliwościami diagnostyki konstrukcji budowlanych z zastosowaniem technologii obserwacji w podczerwieni. Badania termowizyjne w budownictwie umożliwiają ocenę jakości zastosowanych materiałów, prawidłowości zastosowanych rozwiązań konstrukcyjnych oraz ocenę jakości wykonania prac budowlanych także w miejscach, które są niedostępne lub też całkowicie niewidoczne po zakończeniu inwestycji. Zazwyczaj te właśnie miejsca, w każdej budowli mają znaczący udział w kosztach eksploatacji związanych z jej ogrzewaniem lub chłodzeniem.

Wdrożenie obowiązku certyfikacji energetycznej budynków i lokali nakłada na państwa członkowskie Unii Europejskiej racjonalizowanie zużycia energii w sektorze mieszkaniowym i usługowym. Obowiązek ten wykreuje w kraju nową jakość, jaką jest koszt eksploatacji nieruchomości, podobnie jak przed laty kryzys paliwowy wykreował popyt na pojazdy o niskim zużyciu paliwa.

Atuty badań termowizyjnych w budownictwie

Przeprowadzane przez nas badania termowizyjne dla budownictwa:

  • dają natychmiastowy wynik;
  • są badaniami nieniszczącymi;
  • pozwalają na znacznie wcześniejsze diagnozowanie zagrożeń, niż będą one zauważalne w świetle widzialnym – wilgoć, zagrzybienie;
  • umożliwiają udokumentowanie stanu technicznego budowli w zakresie izolacyjności cieplnej, ze szczegółami dotychczas nieosiągalnymi.

Zapraszamy do współpracy!