Badania termowizyjne w przemyśle Warszawa

Zajmujemy się przeprowadzeniem badań termowizyjnych w przemyśle. Działamy na terenie Warszawy oraz okolic i współpracujemy z różnymi sektorami przemysłu. Nasza oferta powstała jako odpowiedź na rosnącą tendencję awarii urządzeń wynikających z niewłaściwej eksplotacji. Po części jest to wynikiem wzrostu ilości urządzeń będących w eksploatacji, po części wynikiem niewłaściwej eksploatacji, oraz nieuzasadnioną ekonomicznie malejącą liczebnością personelu odpowiedzialnego za utrzymanie ruchu.

Znaczącą liczbę awarii urządzeń bądź instalacji może zostać wyeliminowana i nie ziścić się jeżeli zostaną przedsięwzięte odpowiednie kroki w celu ich zdiagnozowania. Diagnoza olbrzymiej części awarii jest możliwa dzięki symptomowi, jaki poprzedza jej wystąpienie. Symptomem tym są między innymi lokalne zmiany temperatury (drgania), które w początkowej fazie rozwoju uszkodzenia są znikome i niezauważalne.

Niezwykle skuteczną metodą wykrywania tych zmian są badania termowizyjne. Umożliwiają one obserwację rozkładu temperatury na znacznych obszarach i lokalizację obszarów, w których zmiany temperatury mogą świadczyć o powstającym problemie. Eliminacja problemu na takim etapie jego rozwoju generuje czasami tylko koszty związane z badaniem, zaniedbanie może skutkować kosztami nieporównywalnie większymi.

W jakich obszarach wykonuje się badania termowizyjne?

Prowadzone przez nas diagnozowanie termowizyjne ma szczególne zastosowanie w takich dziedzinach jak:

  • energetyka cieplna – wystąpienie niewielkiej nieciągłości izolacji powoduje znaczne straty energii (izolacje rurociągów) lub straty związane z remontami urządzeń i utraconymi korzyściami (izolacje kotłów, rurociągów, reaktorów spalin). Usunięcie awarii kotła lub reaktora to czasami kilkumiesięczny przestój;
  • elektroenergetyka – zaniedbania, nieodpowiednia wentylacja urządzeń, nieregularna konserwacja, przeciążenia instalacji powodują w miejscach łączenia utlenianie materiałów, lokalny wzrost oporności, który prowadzi do wzrostu temperatury. Okresowa kontrola termowizyjna szaf rozdzielczych instalacji może na długo przed wystąpieniem awarii je ujawnić. Kontroli takiej, z tych samych powodów mogą być poddawane również linie oraz transformatory WN.
  • instalacje fotowoltaiczne – diagnostyka termowizyjna ogniw PV pozwala na wykrywanie wad niewykrywalnych innymi dostępnymi metodami diagnostycznymi. Wady te po dłuższym czasie eksploatacji będą skutkowały spadkiem sprawności lub eliminacji panelu z produkcji energii.

Diagnostyka termowizyjna nie jest potrzbna tylko w przemyśle. Z powodzeniem przeprowadzamy również badania termowizyjne w budownictwie. Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami.

Zalety badań termowizyjnych w przemyśle

Omawiane tu badania termowizyjne wyróżniają się wieloma zaletami. Przede wszystkim dają natychmiastowy wynik, są nieinwazyjne i pozwalają na szybkie wdrożenie działań zapobiegających poważnej awarii. Badania termowizyjne prowadzone w różnych sektorach przemysłu pozwalają na m.in:

  • eliminacje wad produkcyjnych,
  • uszkodzeń mechanicznych,
  • uszkodzeń diod bocznikujących,
  • wadliwych złącz elektrycznych.

Szczególnie istotne są badania złącz elektrycznych, które ze względu na niewłaściwy kontakt są przyczyną pożarów instalacji.